Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz Internetu szerokopasmowego osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Odpowiednie warunki użytkowania zostaną zapewnione poprzez pomoc techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu oraz zorganizowanie szkolenia z obsługi komputera oraz Internetu dla odbiorców ostatecznych projektu (szkolenie będzie się odbywać w domu uczestnika projektu po zainstalowaniu tam sprzętu komputerowego).

Beneficjent:
Gmina Miasto Częstochowa

Termin realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia: 1 lipiec 2011r.
Termin zakończenia: 30  czerwiec 2014r.

Koszt  realizacji projektu:
Całkowity koszt projektu: 1 480 297,75 PLN
Koszty kwalifikowane projektu: 1 480 297,75 PLN
Dotacja z funduszy UE: 1 194 962,95 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach realizowanego zadania zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  • Liczba gospodarstw wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny – 130;
  • Liczba gospodarstw podłączonych do Internetu szerokopasmowego – 130;
  • Liczb gospodarstw domowych, których członkowie zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z komputera – 130.

 www.zlapmysiewsieci.pl