Zakończenie projektu „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”

W dniu 30 czerwca 2015 r. zakońcMacierzyństwo Cię nie wykluczazyła się realizacja projektu ,,Macierzyństwo Cię nie wyklucza”, który rozpoczął się w lipcu 2014 r. w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był Liderem w realizacji przedsięwzięcia, Partnerem Fundacja Mozaika.

W czwartek 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Fundacji Mozaika, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym udział wzięły jego uczestniczki, kadra zarządzająca projektem, doradca zawodowy i psycholog. Podczas spotkania paniom wręczono dyplomy i drobne upominki w postaci kosmetyków, ufundowane przez firmę Keenwell – jednego z pracodawców, który przyjął na staż zawodowy jedną z uczestniczek projektu.

Głównym założeniem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet – matek, które po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i okresem poświęconym na wychowanie dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością), w pierwszych latach jego życia, chciały wejść lub wrócić na rynek pracy. W projekcie wzięło udział 30 kobiet, które otrzymały szereg różnych form wsparcia w postaci: ukończonych kursów i szkoleń zawodowych, edukacyjnych (szkolenie z prawa pracy, wykorzystania internetu w poszukiwaniu pracy, I pomocy przedmedycznej). Ponadto panie brały udział w warsztatach wzmacniających i aktywizujących. W czasie, kiedy kobiety inwestowały we własny rozwój zawodowy, uczestniczyły w kursach i szkoleniach zawodowych, ich dzieciom została zapewniona bezpłatna opieka – spędzały czas w sposób konstruktywny na zajęciach ogólnorozwojowych, prowadzonych przez kompetentną i doświadczoną kadrę specjalistów w Fundacji Mozaika.

Dwanaście uczestniczek projektu zrealizowało 6 miesięczny płatny staż u 12 pracodawców z terenu Miasta Częstochowy, w okresie od 02.01.2015 r. do 30.06.2015 r., w wyniku którego 7 podejmie zatrudnienie.

Prace nad nowym projektem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie rozpoczyna pracę nad nowym projektem pozakonkursowym RPO WSL na lata 2014 – 2020 w ramach naboru
nr. RPSL.09.01.06-IŻ.01-24-012 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmujący następujące typy projektów:

Czytaj dalej – Prace nad nowym projektem

Konferencja „Moje serce dało Ci dom”

Konferencja Moje serce dało Ci dom

W dniu 28 maja w sali sesyjnej częstochowskiego Urzędu Miasta odbyła się IX Konferencja Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Moje serce dało Ci dom”, której organizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „DLA RODZINY”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Konferencja organizowana jest corocznie z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Częstochowskich Dni Rodziny a skierowana jest do rodziców zastępczych oraz wszystkich osób, którym nie jest obojętny los dziecka pozbawionego opieki ze strony rodziców.

Czytaj dalej – Konferencja „Moje serce dało Ci dom”

Nowa „Aleja 13″! Wnętrza naszego lokalu po remoncie robią warażenie! :) Zobaczcie sami

Aleja 13 po remoncie - fotorelacja

Dzięki pomocy Fundacji ING Dzieciom, wolontariatowi członków fundacji oraz ogromnemu zaangażowaniu pracowników MOPS z Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej wraz z przedstawicielami naszych partnerów zostały odnowione wnętrza Klubu Środowiskowego „Aleja 13″, który jest jednocześnie siedzibą Zespołu. Nowe podłogi, odmalowane ściany, nowe meble już służą mieszkańcom Rakowa w każdym wieku :) Sprawdźcie sami na zdjęciach i odwiedzajcie nową „Aleję 13″ :)

Czytaj dalej – Nowa „Aleja 13″! Wnętrza naszego lokalu po remoncie robią warażenie! :) Zobaczcie sami

Zapraszamy na piknik! Moc atrakcji i dobra zabawa gwarantowane. My też tam będziemy :)

Zapraszamy na piknik z okazji Dnia Dziecka
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na piknik pod nazwą „Radosny Dzień Dziecka”, który odbędzie się 31 maja, już w najbliższą niedzielę, na Zbiorniku Wodociągów (z tyłu Szpitala na Kucelinie) w Częstochowie. Początek od godz. 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z partnerów współorganizujących to wydarzenie. W przygotowanie pikniku zaangażowane są m.in: nasze Zespoły ds. Organizowania Społeczności Lokalnej wraz z partnerstwami oraz koordynatorzy, pracownicy i uczestnicy projektu realizowanego przez nasz Ośrodek – „Schematom Stop”. Organizatorzy spodziewają się nawet 1000 dzieciaków, dla których przede wszystkim „Radosny Dzień Dziecka” jest organizowany w przededniu Ich święta. Nie może zabraknąć również Was! :)

Strona 1 z 6012345...102030...Ostatnia »